Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Tobback - Ooststatie

Ooststatiestraat 165

2550 Kontich

Hoofdapotheker: Rik Tobback

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0466 562 872

Machtigingsnummer APB: 113107

Telefoonnummer: 03 458 03 86

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.